Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

 V Í T E J T E  N A  S T R Á N K Á CH

                                                   věnovaným našim čtyřnohým pomocníkům při lovu


    PROBĚHLA ÚPRAVA NAŠEHO WEBU, PŘI PRVNÍ POHLEDU SE NEDĚSTE, KDE JSOU ZBYLÉ SEKCE, TY PRO MĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NAJEDETE NA HORNÍ LIŠTĚ, TY O NĚCO MÉNĚ DŮLEŽITÉ NAJDETE NAOPAK VE SPODNÍ LIŠTĚ A VŠECHNY PO HROMADĚ!

                                                   NAŠE SMEČKA
                                          BRT CARYX & CF CIRA & BRT KOX


                   

                                                     KRYCÍ, CHOVNÍ PSI/STUD DOGS! 
                                 na jaře 2018 na Vás čekají nové plaketky našich chovných bordíků! wink


                                       
 


A K T U Á L N Ě

průběžně zde budou vkládány plakáty blížících se kynologických akcí na kterých budeme působit

                                                    


                                   


                                        P O Z O R

Dovoluji si všechny působící psy u mne i ty minulé včetně paníčků upozornit, že za nepřítonosti mne jako vedoucího výcviku nevztupujte, necvičte a nevenčete psi v honitbe MS Veselíčko. Mohlo by se stát, že postupem času bychom neměli cvičit kde! Děkuji za porozumění!                               
 


                                                    P R O V O Z U J I
                          P O R A D E N S K O U  Č I N N O S T  V  O B L A S T I  K Y N O L O G I E

                                       základní výcvik, lovecký výcvik, handlig, stříhání a úprava psů
 


                       
 


                                                            O D K A Z Y 

                             na webové stránky mého zaměstnání, které jsou spjaty s loveckou kynologii:
                                     
                                www.myslivost.cz/omsprerov/          
www.facebook.com/OMSPrerov/
                                  D Ě K U J E M E  V Á M  Z A  N Á V Š T Ě V U  N A Š E H O  W E B U
                                   

 

 
 
TOPlist